Pravila privatnosti

Pravila o privatnosti

SAS knjigovodstvo poštuje Vašu privatnost i sigurnost osobnih podataka te je svjestan koliko je to važno za svaku osobu. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj te su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETS br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)).

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka može se promijeniti ili nadopuniti bilo kada bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.

Privola korisnika i odustanak

SAS knjigovodstvo prikuplja osobne podatke korisnika koje dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja SAS knjigovodstvo, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi SAS knjigovodstvo. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

SAS knjigovodstvo iz Pule je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

SAS knjigovodstvo prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od SAS knjigovodstva (web stranica) i komuniciraju s njim. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge SAS knjigovodstvo (primjerice, telefonski ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),

Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici), osobni podaci koje generira SAS knjigovodstvo ili treće osobe (primjerice šifre), korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

SAS knjigovodstvo može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi SAS knjigovodstvo,

Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje SAS knjigovodstvo nudi,

Interni trening i kontrola kvalitete,

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,

Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču sas-knjigovodstvo.hr ili u kojima sudjelujemo.

Brošure i komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi SAS knjigovodstvo, moguće je periodično slati brošure ili druge sadržaje na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri SAS knjigovodstvo. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Oni u bilo kojem trenutku mogu obavijestiti SAS knjigovodstvo u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

U nijednom slučaju ne dijelimo osobne informacije naših korisnika i klijenata.

Uz odgovarajuće mjere zaštite, informacije o korisnicima dijelimo samo u ograničenim okolnostima:

Podružnice, zaposlenici i vanjski suradnici: Možemo otkriti informacije o vama našim podružnicama, našim zaposlenicima i pojedincima koji djeluju kao naši vanjski suradnici i koji trebaju znati te podatke kako bi mogli pružiti usluge ili obraditi informacija u naše ime. Od naših podružnica, zaposlenika i vanjskih suradnika zahtijevamo da poštuju Pravilnik.

Pružatelji usluga plaćanja: Možemo dijeliti vaše podatke s pružateljima usluga plaćanja koji te informacije trebaju znati kako bismo uslugu naplatili,a potom i odradili. Ova grupa obuhvaća dobavljače poput pružatelja usluga plaćanja koji obrađuju podatke o kreditnoj i debitnoj kartici. Svi naši vanjski partneri obvezni su poštivati Pravilnik.

U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, vaše osobne podatke podijelit ćemo s nadležnim tijelima. Ako je sudskim nalogom ili drugim legitimnim zahtjevom od strane države to zatraženo, dužni smo otkriti Vaše podatke.

Poslovni transfer: U slučaju spajanja s drugom tvrtkom, prodaje imovine tvrtke ili stjecanjem cijelog ili dijela poslovanja od strane neke druge tvrtke, ili u slučaju da prestanemo poslovati ili uđemo u stečaj, informacije o korisniku mogle bi se smatrati imovinom koja se prenesi ili koju stječe treća strana. Ako se bilo koji od tih događaja dogodi, ovaj se Pravilnik nastavlja primjenjivati na vaše podatke, a stranka koja prima vaše podatke može nastaviti upotrebljavati vaše podatke u skladu s ovim Pravilnikom.

Združene i neidentificirane informacije: Možemo dijeliti podatke koji su združeni ili opravdano neidentificirani (ogoljeni), tako da se informacije ne mogu razumno koristiti za identifikaciju osobe. Na primjer, možemo objaviti združene statistike o upotrebi naših usluga.

Gdje se pohranjuju osobni podaci?

SAS knjigovodstvo poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu obradu podataka. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Koriste se razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost vaših podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

Pitanja, prijedlozi i zahtjevi za ispravkama

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na sas.knjigovodstvo@gmail.com. Sva ostala pitanja i komentari u vezi s osobnim podacima više su nego dobrodošli.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

sas.knjigovodstvo@gmail.com

SAS knjigovodstvo

Bačićev prilaz 12,

52 100 Pula