Najvažnije izmjene propisa u 2021.

Kao i prethodne, i ova godina donosi brojne izmjene zakona i propisa. U blogu smo izdvojili najvažnije izmjene propisa koje donosi 2021. godina. Plaće i naknade – Novi iznos bruto minimalne plaće za 2021. godinu iznosi 4.250,00 kn za puno radno vrijeme (minimalna neto plaća povećava na 3.400 kn). – Neoporezive naknade (prigodne nagrade, nagrade …

Najvažnije izmjene propisa u 2021. Read More »